Model BIM instalacji elektrycznych – Obiekty Wydziału Farmacji, Uniwersytet Medyczny, Poznań