Nasz zespół

mgr inż. Piotr Piwowoński

Właściciel firmy

mgr inż. Grzegorz Gurdziel

Główny projektant, specjalista - BMS Delta Controls

mgr inż. Tomasz Woźniczka

Główny projektant, specjalista - automatyka budynkowa BMS / KNX

mgr inż. Konrad Syrek

Projektant, specjalista – sieci zewnętrzne

mgr inż. Grzegorz Juszczak

Projektant, specjalista – projektowanie BIM

mgr inż. Maciej Bernacik

Projektant, specjalista – instalacje nN

mgr inż. Artur Goryczko

Projektant, specjalista – instalacje SN

mgr inż. Wojciech Józefczak

Asystent projektanta

mgr inż. Adam Kleszcz

Asystent projektanta

mgr inż. Radosław Rudzki

Asystent projektanta

mgr Dorota Piwowońska

Sekretariat