Electric-Control - projektowanie instalacji elektryczne i kosztorysowanie

Firma Electric-Control powstała w 2008r. Od początku swojej działalności firma oferuje szeroki wachlarz usług takich jak projektowanie instalacji elektrycznych oraz opracowań z nimi związanych (np. kosztorysowanie) w branży instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sterowania i automatyki. Tworzymy kompletne opracowania od etapu koncepcji do projektów wykonawczych wraz z wycenami kosztorysowymi i wszelkimi dokumentami procedur zamówień publicznych. Na życzenie zamawiającego mamy możliwość zrealizowania pełnego procesu inwestycyjnego od etapu uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę, poprzez opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej aż realizacji, nadzoru i kierowania budową w zakresie branży elektrycznych. Zespół projektowy stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie i posiadające wszelkie niezbędne uprawnienia administracyjne w zakresie projektowania, nadzoru i kierowania w branży instalacji elektrycznych. Dokładamy wszelkich starań, aby dokumentacje techniczne opracowywane przez nasze biuro spełniały najwyższe standardy merytoryczne, techniczne i edytorskie. Do chwili obecnej jesteśmy autorami ponad 200 opracowań projektowych dla obiektów publicznych, przemysłowych i mieszkaniowych, ponad 150 projektów jako domowe instalacje elektryczne z których większość została pomyślnie zrealizowana. Od 2010r. firma Electric-Control ściśle współpracuje z firmą INGENIUM Sp. z o.o. uzupełniając każdy projekt instalacji elektrycznej domu o propozycję rozwiązań systemu tzw. "inteligentnego domu".