Model BIM instalacji elektrycznych – Budynki mieszkalne wielorodzinne, Kraków